Föreningarna Nordens Ungdomsförbud

Username:

Password:

Ansök om användarkonto

Login

Nordiska nyheter

Loading feed...

Evenemang

Vi är unga i Norden!

Föreningarna Nordens Ungdomsförbund (FNUF) är ett samarbetsorgan mellan Föreningarna NORDEN:s ungdom i de fem nordiska länderna. Vår viktigaste uppgift är att främja nordiskt samarbete och att öka kännedom om Norden. Våra medborgarorganisationer har verksamhet på nationellt och lokalt plan för ungdomar och unga vuxna runtom i Norden.

FNUF vill stöda de nationella föreningarna i att sprida kunskap bland ungdomar om de nordiska språken, kulturen och samhällslivet samt att skapa nätverk för dem som är intresserade av nordiskt samarbete.