Username:

Password:

Ansök om användarkonto

Login

 

Föreningarna Nordens Ungdomsförbund (FNUF)

Föreningarna Nordens Ungdomsförbund (FNUF) är en organisation som består av Föreningarna Nordens ungdomsförbundsorganisationer eller motsvarande organ i de nordiska länderna och självstyrande områden. FNUF har som målsättning att främja det nordiska samarbetet bland unga och unga vuxna inom Norden. Genom att samarbeta strävar vi efter att förbättra och öka kännedomen om samt intresset för Norden. Vi stöder våra medlemsorganisationer och medlemmar så att de kan skapa kontakter inom Norden oavsett födelseort, politisk ideologi, kultur eller religion.

FNUF arbetar främst genom att planera och erbjuda aktiviteter med nordisk innehåll åt sina medlemsorganisationer och deras medlemmar. Genom att vara aktiva både i det inofficiella och officiella nordiska samarbetet strävar vi efter att stimulera och öka samarbetet mellan de nordiska ungdomsorganisationerna.

Våra medlemsorganisationer:

 

Foreningen NORDENs Ungdom Danmark
Pohjola-Nordens Ungdomsförbund Finland

Ungmennadeild Norræna Félagsins

Island
Föreningen Nordens Ungdom Norge
Föreningen Nordens Ungdomsförbund

Sverige

SORLAK Grönland

Norrøna Ungmannafelag Føroya

Färöarna

Föreningen Norden på Åland har också möjlighet att delta i vår verksamhet. Därtill samarbetar FNUF med Ungdomens Nordiska Råd (UNR).

FNUF samlas till möten några gånger om året, och har ett arbetsutskott som väljs för två år. Arbetsutskotten arbetar året om med att planera och verkställa aktiviteter för FNUF och stöder därigenom samarbetet mellan de nationella organisationernas nordiska sam. FNUF har även observatörstatus på Ungdomens Nordiska Råds presidiemöten.